Dimence

!pet projectinrichters heeft het interieur gerealiseerd voor Dimence Westerdok in Almelo. Dimence is een GGZ instel­ling en biedt zowel ambu­lante als klini­sche zorg op basis van de principes van Planetree in een “Healing Environment”. De mens staat centraal in het ontwerp van Studio Groen+Schild, dit heeft geleid tot een leef­baar gebouw dat bijdraagt aan het wel­bevin­den van de mensen en hun herstel. In het interieur is veel vari­atie in de bele­ving van de ruimtes en het toegepaste meubilair. Met zoveel moge­lijk natuur­lijke mate­ri­alen en heldere kleuren is een gast­vrije, klant­vrien­de­lijke en moderne zorg- en werkomgeving gerealiseerd. Daarbij is veelvuldig gebruik gemaakt van meubilair dat door !pet gerefit is en daarmee een tweede leven krijgt. Het resultaat is een prachtige en duurzame inrichting!